top of page
10827_edited_edited.jpg

български

EASY CLICK MD FOOD ABDUCTION BAR

Модел EZCLKMD малък и стандартен

 

Показания за употреба:

След като стъпалото на детето Ви е било коригирано, скобата за абдукция на стъпало Easy Click предотвратява рецидив чрез поддържане на стъпалото в коригираната позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не прилагайте тази скоба на некоригирано стъпало. Скобата не коригира еквиноварусно ходило, тя само поддържа корекцията, постигната чрез Метода за лечение на Понсети (метод, който изисква серия от серийни отливки за постепенно коригиране на еквиноварусно ходило).

Инструкции за употреба:

Шината Easy Click трябва да се носи 23 часа на ден през първите 3 месеца и след това нощем и по време на следобеден сън в продължение на 2 до 4 години.  Носенето на скоби е критично за поддържането на корекцията на еквиноварусните ходила. Ако скобата не се носи по предписанието, има почти 100% вероятност за рецидивиране.

Предупреждения и предпазни мерки:

Никога не използвайте Loctite или друг базиран на суперлепило уплътнител за резби по винтовете в шината на Dobbs. Суперлепилото/Loctite ще реагира с поликарбонатната пластмаса и ще причини отслабване и счупване на пластмасата.

Настройване на шината Easy Click

Настройване на ширината на шината:

Шината Easy Click трябва да се настрои така, че ширината на шината е равна на ширината на раменете на детето. Измерете ширината на раменете на детето от лявата външна страна на рамото до дясната външна страна на рамото. Регулирайте дължината на шината Easy Click така, че дължината на шината да е равна на Вашето измерване на ширината на раменете от средната част на токчето на лявата опора на стъпалото до средната част на токчето на дясната опора на стъпалото. По-добре е шината да е малко по-широка от ширината на раменете, отколкото да е твърде тясна. Не е комфортно за детето, ако дължината на шината е твърде тясна.

С помощта на шестостенния ключ, предоставен в опаковката, разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по централната скоба и отворете ширината на шините с плъзгане, докато съвпаднат с ширината на раменете на детето. След като ширината е правилна, затегнете отново винта/винтовете с шестоъгълни глави, за да заключите шините здраво на място.

Настройване на външната ротация:

Засегнатото стъпало или еквиноварусното ходило трябва да бъде настроено на 60 градуса външна ротация, незасегнатата страна трябва да бъде настроена на 30 градуса външна ротация.  При двустранно еквиноварусно ходило и двете стъпала трябва да бъдат настроени на 60 градуса.  Ъгълът на външна ротация трябва да съвпада с градуса на външна ротация, постигнат при последната отливка.  Например, ако лекарят е можел да коригира само засегнатото стъпало на 50 градуса, тогава скобата трябва също да се настрои на 50 градуса.  Разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по краищата на шината и завъртете бързите скоби навън, докато стрелката по черната основа не се подравни с правилната настройка на градусите по долната част на бързата скоба.  Затегнете отново шестоъгълните винтове, за да заключите в желания ъгъл на външна ротация.

Прикрепване на глезенно-стъпална ортеза (AFO):

След като е зададен ъгълът на външна ротация, просто плъзнете черния елемент, обозначен с „PUSH“ (Натисни) във вдлъбнатия канал по дъното на AFO. Елементът, обозначен с „PUSH“ (Натисни), ще се покаже и ще заключи AFO на място. За да снемете AFO, натиснете здраво върху частта, обозначена с „PUSH“ (Натисни), докато дърпате назад шината, докато тя не се плъзне и освободи от канала.  Винаги първо поставяйте обувките на детето, след това плъзнете върху шината Easy Click.

MITTCHEL SPIRNG ASSIST DOBBS BAR

Модел SDCBMD малък и стандартен

 

Показания за употреба:

 След като стъпалото на детето Ви е било коригирано, скобата за абдукция на стъпало на шината на Dobbs предотвратява рецидив чрез поддържане на стъпалото в коригираната позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не прилагайте тази скоба на некоригирано стъпало. Скобата не коригира еквиноварусно ходило, тя само поддържа корекцията, постигната чрез Метода за лечение на Понсети (метод, който изисква серия от серийни отливки за постепенно коригиране на еквиноварусно ходило).

Инструкции за употреба:

Шината на Dobbs трябва да се носи 23 часа на ден през първите 3 месеца и след това нощем и по време на следобеден сън в продължение на 2 до 4 години.  Носенето на скоби е критично за поддържането на корекцията на еквиноварусните ходила. Ако скобата не се носи по предписанието, има почти 100% вероятност за рецидивиране.

Предупреждения и предпазни мерки:

Никога не използвайте Loctite или друг базиран на суперлепило уплътнител за резби по винтовете в шината на Dobbs. Суперлепилото/Loctite ще реагира с поликарбонатната пластмаса и ще причини отслабване и счупване на пластмасата.

Настройване на шината на Dobbs

Настройване на ширината на шината:

Шината на Dobbs трябва да се настрои така, че ширината на шината е равна на ширината на раменете на детето. Измерете ширината на раменете на детето от лявата външна страна на рамото до дясната външна страна на рамото. Регулирайте дължината на шината на Dobbs така, че дължината на шината да е равна на Вашето измерване на ширината на раменете от средната част на токчето на лявата опора на стъпалото до средната част на токчето на дясната опора на стъпалото. По-добре е шината да е малко по-широка от ширината на раменете, отколкото да е твърде тясна. Не е комфортно за детето, ако дължината на шината е твърде тясна.

С помощта на шестостенния ключ, предоставен в опаковката, разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по централната скоба и отворете ширината на шините с плъзгане, докато съвпаднат с ширината на раменете на детето. След като ширината е правилна, затегнете отново винта/винтовете с шестоъгълни глави, за да заключите шините здраво на място.

Настройване на външната ротация:

Засегнатото стъпало или еквиноварусното ходило трябва да бъде настроено на 60 градуса външна ротация, незасегнатата страна трябва да бъде настроена на 30 градуса външна ротация.  При двустранно еквиноварусно ходило и двете стъпала трябва да бъдат настроени на 60 градуса.  Ъгълът на външна ротация трябва да съвпада с градуса на външна ротация, постигнат при последната отливка.  Например, ако лекарят е можел да коригира само засегнатото стъпало на 50 градуса, тогава скобата трябва също да се настрои на 50 градуса.  Разхлабете винта с шестоъгълна глава в центъра на черната въртяща се ръчка и завъртете бързата скоба навън, докато стрелката по черната въртяща се ръчка не се подравни с правилната настройка на градусите по долната част на бързата скоба.  Затегнете отново шестоъгълния винт, за да заключите в желания ъгъл на външна ротация.

Прикрепване на глезенно-стъпална ортеза (AFO):

След като е зададен ъгълът на външна ротация, просто плъзнете черния елемент, обозначен с „PUSH“ (Натисни) във вдлъбнатия канал по дъното на AFO. Елементът, обозначен с „PUSH“ (Натисни), ще се покаже и ще заключи AFO на място. За да снемете AFO, натиснете здраво върху частта, обозначена с „PUSH“ (Натисни), докато дърпате назад шината, докато тя не се плъзне и освободи от канала.

QUICK RELEASE SPIRNG ASSIST DOBBS BAR

Модел QDCB малък и стандартен

 

Показания за употреба:

 След като стъпалото на детето Ви е било коригирано, скобата за абдукция на стъпало на шината на Dobbs предотвратява рецидив чрез поддържане на стъпалото в коригираната позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не прилагайте тази скоба на некоригирано стъпало. Скобата не коригира еквиноварусно ходило, тя само поддържа корекцията, постигната чрез Метода за лечение на Понсети (метод, който изисква серия от серийни отливки за

постепенно коригиране на еквиноварусно ходило).

Инструкции за употреба:

Шината на Dobbs трябва да се носи 23 часа на ден през първите 3 месеца и след това нощем и по време на следобеден сън в продължение на 2 до 4 години.  Носенето на скоби е критично за поддържането на корекцията на еквиноварусните ходила. Ако скобата не се носи по предписанието, има почти 100% вероятност за рецидивиране.

Предупреждения и предпазни мерки:

Никога не използвайте Loctite или друг базиран на суперлепило уплътнител за резби по винтовете в шината на Dobbs. Суперлепилото/Loctite ще реагира с поликарбонатната пластмаса и ще причини отслабване и счупване на пластмасата.

Настройване на шината на Dobbs

Настройване на ширината на шината:

Шината на Dobbs трябва да се настрои така, че ширината на шината е равна на ширината на раменете на детето. Измерете ширината на раменете на детето от лявата външна страна на рамото до дясната външна страна на рамото. Регулирайте дължината на шината на Dobbs така, че дължината на шината да е равна на Вашето измерване на ширината на раменете от средната част на токчето на лявата опора на стъпалото до средната част на токчето на дясната опора на стъпалото. По-добре е шината да е малко по-широка от ширината на раменете, отколкото да е твърде тясна. Не е комфортно за детето, ако дължината на шината е твърде тясна.

С помощта на шестостенния ключ, предоставен в опаковката, разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по централната скоба и отворете ширината на шините с плъзгане, докато съвпаднат с ширината на раменете на детето. След като ширината е правилна, затегнете отново винта/винтовете с шестоъгълни глави, за да заключите шините здраво на място.

Настройване на външната ротация:

Засегнатото стъпало или еквиноварусното ходило трябва да бъде настроено на 60 градуса външна ротация, незасегнатата страна трябва да бъде настроена на 30 градуса външна ротация.  При двустранно еквиноварусно ходило и двете стъпала трябва да бъдат настроени на 60 градуса.  Ъгълът на външна ротация трябва да съвпада с градуса на външна ротация, постигнат при последната отливка.  Например, ако лекарят е можел да коригира само засегнатото стъпало на 50 градуса, тогава скобата трябва също да се настрои на 50 градуса.  Разхлабете винта с шестоъгълна глава в центъра на черната въртяща се ръчка и завъртете червения „Y“ елемент навън, докато стрелката по черната въртяща се ръчка не се подравни с правилната настройка на градусите по червения „Y“ елемент. Затегнете отново винта, за да заключите в желания ъгъл на външна ротация.

Прикрепване на опората на стъпалото към обувките/глезенно-стъпална ортеза (AFO):

Прикрепете черната опора на стъпалото към долната част на обувките Markell/AFO чрез подравняване на двата зенкеровани отвора в черната опора на стъпалото с двата отвора по долната част на обувките. С помощта на предоставените винтове със стандартна глава първо затегнете единия винт наполовина, след това затегнете другия винт изцяло. След това се върнете и затегнете първия винт напълно.

Използване на функцията за бързо разкачване:

След като опората за стъпало е прикрепена към обувките, плъзнете черната опора за стъпало върху двата червени клипса и плъзнете опората за стъпало напред, за да задействате пружинното бутало и да заключите обувките на място. За освобождаване на обувките дръпнете пружинно натовареното бутало, докато бутате опората назад към петата на детето.

 DOBBS 2.0 AJUSATABLE SPIRNG TENSION BAR

Модел SDCBMD 2.0 малък и стандартен

 

Показания за употреба:

 След като стъпалото на детето Ви е било коригирано, скобата за абдукция на стъпало на шината на Dobbs предотвратява рецидив чрез поддържане на стъпалото в коригираната позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не прилагайте тази скоба на некоригирано стъпало. Скобата не коригира еквиноварусно ходило, тя само поддържа корекцията, постигната чрез Метода за лечение на Понсети (метод, който изисква серия от серийни отливки за постепенно коригиране на еквиноварусно ходило).

Инструкции за употреба:

Шината на Dobbs трябва да се носи 23 часа на ден през първите 3 месеца и след това нощем и по време на следобеден сън в продължение на 2 до 4 години.  Носенето на скоби е критично за поддържането на корекцията на еквиноварусните ходила. Ако скобата не се носи по предписанието, има почти 100% вероятност за рецидивиране.

Предупреждения и предпазни мерки:

Никога не използвайте Loctite или друг базиран на суперлепило уплътнител за резби по винтовете в шината на Dobbs. Суперлепилото/Loctite ще реагира с поликарбонатната пластмаса и ще причини отслабване и счупване на пластмасата.

Настройване на шината на Dobbs

Настройване на ширината на шината:

Шината на Dobbs трябва да се настрои така, че ширината на шината е равна на ширината на раменете на детето. Измерете ширината на раменете на детето от лявата външна страна на рамото до дясната външна страна на рамото. Регулирайте дължината на шината на Dobbs така, че дължината на шината да е равна на Вашето измерване на ширината на раменете от средната част на токчето на лявата опора на стъпалото до средната част на токчето на дясната опора на стъпалото. По-добре е шината да е малко по-широка от ширината на раменете, отколкото да е твърде тясна. Не е комфортно за детето, ако дължината на шината е твърде тясна.

С помощта на шестостенния ключ, предоставен в опаковката, разхлабете винтовете с шестоъгълна глава по централната скоба и отворете ширината на шините с плъзгане, докато съвпаднат с ширината на раменете на детето. След като ширината е правилна, затегнете отново винта/винтовете с шестоъгълни глави, за да заключите шините здраво на място.

Настройване на външната ротация:

Засегнатото стъпало или еквиноварусното ходило трябва да бъде настроено на 60 градуса външна ротация, незасегнатата страна трябва да бъде настроена на 30 градуса външна ротация.  При двустранно еквиноварусно ходило и двете стъпала трябва да бъдат настроени на 60 градуса.  Ъгълът на външна ротация трябва да съвпада с градуса на външна ротация, постигнат при последната отливка.  Например, ако лекарят е можел да коригира само засегнатото стъпало на 50 градуса, тогава скобата трябва също да се настрои на 50 градуса.  Разхлабете винта с шестоъгълна глава в центъра на черната въртяща се ръчка и завъртете бързата скоба навън, докато стрелката по черната въртяща се ръчка не се подравни с правилната настройка на градусите по долната част на бързата скоба.  Затегнете отново шестоъгълния винт, за да заключите в желания ъгъл на външна ротация.

Настройване на активно натягане на пружината: 

Логото на Dobbs сочи настрани от Вас.  Намерете цифровата скала в задната част на корпуса на пружината, това ще бъде

първото Ви регулиране.  Разхлабете задния регулиращ шестоъгълен винт, докато скалата се освободи (не го развивайте напълно, само достатъчно за завъртането на зелената скала).  Завъртете зелената скала, докато подходящото бяло число не се появи в прореза/прозорчето за настройка.  Затегнете отново винта напълно, за да зададете настройка на задната пружина. Обърнете шината така, че логото на Dobbs да сочи към Вас.  Разхлабете предния шестоъгълен винт, докато пластмасовите зъби не се разделят.  Завъртете назъбените черни елементи, докато бялата точка не се подравни със същото натягане на пружината по линията с числа, която сте задали в задната настройка.  И задната скала за настройка, и предната скала за настройка трябва

да бъдат настроени на едно и също число.  Затегнете отново предния шестоъгълен винт.  Повторете тези стъпки по срещуположната страна на шината, за да завършите настройването на новата шина на Dobbs.

 

Прикрепване на глезенно-стъпална ортеза (AFO):

След като е зададен ъгълът на външна ротация, просто плъзнете черния елемент, обозначен с „PUSH“ (Натисни) във вдлъбнатия канал по дъното на AFO. Елементът, обозначен с „PUSH“ (Натисни), ще се покаже и ще заключи AFO на място. За да снемете AFO, натиснете здраво върху частта, обозначена с „PUSH“ (Натисни), докато дърпате назад шината, докато тя не се плъзне и освободи от канала.

bottom of page