top of page
10827_edited_edited.jpg

čeština

EASY CLICK MD FOOT ABDUCTION BAR

Model EZCLKMD Malý a Standardní

 

Indikace k užití:

Poté, co bylo chodidlo vašeho dítěte napraveno, abdukční ortéza na chodidla Easy Click zabrání recidivě udržením chodidla ve správné poloze.

POZNÁMKA: Nikdy tuto ortézu nepoužívejte u nenapraveného chodidla. Ortéza nenapravuje talipes, pouze zachovává nápravu dosaženou léčbou Ponsetiho Metodou (metoda, která využívá sestavu sériových rovnání postupné nápravy talipes).

Pokyny k použití:

Easy Click by měl být nošen 23 hodin denně během prvních 3 měsíců a poté v noci a jako výhradní prostředek po 2 až 4 roky. Zpevnění ortézou je klíčové pro zachování nápravy talipes. Pokud není ortéza nošena, jak bylo předepsáno, vzniká téměř 100 % pravděpodobnost recidivy.

Varování a bezpečnostní opatření:

Nikdy nepoužívejte na šrouby v Dobbs Bar Loctite nebo jiný závitový zámek na bázi superlepidla. Superlepidlo/Loctite bude reagovat s polykarbonátovým plastem a způsobí, že se plast oslabí a praskne.

Nastavení Easy Click Bar

Nastavení šířky lišty:

Easy Click by měl být nastaven tak, aby se šířka lišty rovnala šíři ramen dítěte. Změřte šíři ramen dítěte od levé vnější části ramene k pravé vnější části ramene. Upravte délku Easy Click tak, aby se délka lišty rovnala zaměřené šíři ramen ze střední části paty levé nožní opěry ke střední části paty pravé nožní opěry. Je lepší nechat lištu trochu širší, než je šíře ramen spíše, než aby byla příliš úzká. Pro dítě je to nepohodlné, pokud je délka lišty příliš úzká Použitím imbusového klíče obsaženého v balení uvolněte imbusové hlavy šroubů ve střední svorce a posuňte šířku rozevření lišty, dokud nebude odpovídat šíři ramen dítěte. Jakmile je šířka správná, znovu imbusové hlavy šroubu(ů) utáhněte, čímž lištu pevně uzamknete na místě.

Natavení externí rotace:

Dotčené chodidlo nebo talipes by mělo být nastaveno na 60 stupňů externí rotace, přičemž žádná z dotčených stran by neměla být nastavena na 30 stupňů nebo na externí rotaci. Pro bilaterální talipes u obou chodidel by měla být nastavena na 60 stupňů. Úhel externí rotace by měl odpovídat stupni externí rotace dosažené při posledním rovnání. Například pokud je lékař schopen napravit dotčené chodidlo pouze na 50 stupňů, pak by měla být ortéza rovněž nastavena na 50 stupňů.  Uvolněte imbusovou hlavu šroubů nacházejících se na koncích lišty a točte rychloupínáky směrem ven, dokud se ukazatel na černé základně nesrovná se správným stupněm nastavení na spodní části rychloupínáku. Opětovně utáhněte hlavu šroubů, abyste jej uzamkli do požadovaného úhlu externí rotace.

 

Připojení AFO:

Jakmile je nastaven úhel externí rotace, jednoduše posuňte černou část označenou „PUSH“ do zapuštěného žlábku na spodní straně AFO. Část označená „PUSH“ vyskočí a uzamkne AFO na místě. Sundejte AFO, pevně stiskněte na části označené „PUSH“, zatímco táhnete vzad na liště, dokud se neuvolní ze žlábku. Vždy dítěti nejprve obujte obuv a poté posouvejte Easy Click Bar.

MITCHELL SPIRNG ASSIST DOBBS BAR

Model SDCBMD Malý a Standardní

 

Indikace k užití:

Poté, co bylo chodidlo vašeho dítěte napraveno, abdukční ortéza na chodidla Dobbs Bar zabrání recidivě udržením chodidla ve správné poloze.

POZNÁMKA: Nikdy tuto ortézu nepoužívejte u nenapraveného chodidla. Ortéza nenapravuje talipes, pouze zachovává nápravu dosaženou léčbou Ponsetiho Metodou (metoda, která využívá sestavu sériových rovnání postupné nápravy talipes).

Pokyny k použití:

Dobbs Bar by měl být nošen 23 hodin denně během prvních 3 měsíců a poté v noci a jako výhradní prostředek po 2 až 4 roky. Zpevnění ortézou je klíčové pro zachování nápravy talipes. Pokud není ortéza nošena, jak bylo předepsáno, vzniká téměř 100 % pravděpodobnost recidivy.

Varování a bezpečnostní opatření:

Nikdy nepoužívejte na šrouby v Dobbs Bar Loctite nebo jiný závitový zámek na bázi superlepidla. Superlepidlo/Loctite bude reagovat s polykarbonátovým plastem a způsobí, že se plast oslabí a praskne.

Nastavení Dobbs Bar

Nastavení šířky lišty:

Dobbs Bar by měl být nastaven tak, aby se šířka lišty rovnala šíři ramen dítěte. Změřte šíři ramen dítěte od levé vnější části ramene k pravé vnější části ramene. Upravte délku Dobbs Bar tak, aby se délka lišty rovnala zaměřené šíři ramen ze střední části paty levé nožní opěry ke střední části paty pravé nožní opěry. Je lepší nechat lištu trochu širší, než je šíře ramen spíše, než aby byla příliš úzká. Pro dítě je to nepohodlné, pokud je délka lišty příliš úzká Použitím imbusového klíče obsaženého v balení uvolněte imbusové hlavy šroubů ve střední svorce a posuňte šířku rozevření lišty, dokud nebude odpovídat šíři ramen dítěte. Jakmile je šířka správná, znovu imbusové hlavy šroubu(ů) utáhněte, čímž lištu pevně uzamknete na místě.

Natavení externí rotace:

Dotčené chodidlo nebo talipes by mělo být nastaveno na 60 stupňů externí rotace, přičemž žádná z dotčených stran by neměla být nastavena na 30 stupňů nebo na externí rotaci. Pro bilaterální talipes u obou chodidel by měla být nastavena na 60 stupňů. Úhel externí rotace by měl odpovídat stupni externí rotace dosažené při posledním rovnání. Například pokud je lékař schopen napravit dotčené chodidlo pouze na 50 stupňů, pak by měla být ortéza rovněž nastavena na 50 stupňů.  Uvolněte imbusovou hlavu šroubu uprostřed černého ramene otočného čepu a točte rychloupínák směrem ven, dokud se ukazatel na rameni černého čepu nesrovná se správným stupněm nastavení na spodní části rychloupínáku. Opětovně utáhněte hlavu imbusového šroubu, abyste jej uzamkli do požadovaného úhlu externí rotace.

 

Připojení AFO:

Jakmile je nastaven úhel externí rotace, jednoduše posuňte černou část označenou „PUSH“ do zapuštěného žlábku na spodní straně AFO. Část označená „PUSH“ vyskočí a uzamkne AFO na místě. Sundejte AFO, pevně stiskněte na části označené „PUSH“, zatímco táhnete vzad na liště, dokud se neuvolní ze žlábku.

QUICK RELEASE SPIRNG ASSIST DOBBS BAR

Model QDCB Malý a Standardní

 

Indikace k užití:

Poté, co bylo chodidlo vašeho dítěte napraveno, abdukční ortéza na chodidla Dobbs Bar zabrání recidivě udržením chodidla ve správné poloze.

POZNÁMKA: Nikdy tuto ortézu nepoužívejte u nenapraveného chodidla. Ortéza nenapravuje talipes, pouze zachovává nápravu dosaženou léčbou Ponsetiho Metodou (metoda, která využívá sestavu sériových rovnání postupné nápravy talipes).

Pokyny k použití:

Dobbs Bar by měl být nošen 23 hodin denně během prvních 3 měsíců a poté v noci a jako výhradní prostředek po 2 až 4 roky. Zpevnění ortézou je klíčové pro zachování nápravy talipes. Pokud není ortéza nošena, jak bylo předepsáno, vzniká téměř 100 % pravděpodobnost recidivy.

Varování a bezpečnostní opatření:

Nikdy nepoužívejte na šrouby v Dobbs Bar Loctite nebo jiný závitový zámek na bázi superlepidla. Superlepidlo/Loctite bude reagovat s polykarbonátovým plastem a způsobí, že se plast oslabí a praskne.

Nastavení Dobbs Bar

Nastavení šířky lišty:

Dobbs Bar by měl být nastaven tak, aby se šířka lišty rovnala šíři ramen dítěte. Změřte šíři ramen dítěte od levé vnější části ramene k pravé vnější části ramene. Upravte délku Dobbs Bar tak, aby se délka lišty rovnala zaměřené šíři ramen ze střední části paty levé nožní opěry ke střední části paty pravé nožní opěry. Je lepší nechat lištu trochu širší, než je šíře ramen spíše, než aby byla příliš úzká. Pro dítě je to nepohodlné, pokud je délka lišty příliš úzká.Použitím imbusového klíče obsaženého v balení uvolněte imbusové hlavy šroubů ve střední svorce a posuňte šířku rozevření lišty, dokud nebude odpovídat šíři ramen dítěte. Jakmile je šířka správná, znovu imbusové hlavy šroubu(ů) utáhněte, čímž lištu pevně uzamknete na místě.

Natavení externí rotace:

Dotčené chodidlo nebo talipes by mělo být nastaveno na 60 stupňů externí rotace, přičemž žádná z dotčených stran by neměla být nastavena na 30 stupňů nebo na externí rotaci. Pro bilaterální talipes u obou chodidel by měla být nastavena na 60 stupňů. Úhel externí rotace by měl odpovídat stupni externí rotace dosažené při posledním rovnání. Například pokud je lékař schopen napravit dotčené chodidlo pouze na 50 stupňů, pak by měla být ortéza rovněž nastavena na 50 stupňů.  Uvolněte imbusovou hlavu šroubu uprostřed černého ramene otočného čepu a točte červenou část ve tvaru „Y“ směrem ven, dokud se ukazatel na rameni černého čepu nesrovná se správným stupněm nastavení na spodku červené části ve tvaru „Y“. Opětovně utáhněte hlavu šroubu, abyste jej uzamkli do požadovaného úhlu externí rotace.

Připojení nožní opěrky na obuv/AFO:

Připojte černou nožní opěrku na spodní část obuvi Markell/AFO srovnáním dvou otvorů pro zapuštění v černé nožní opěrce se dvěma otvory na spodní části obuvi. Použijte dodané šrouby se standardními hlavami, nejprve jeden šroub napůl utáhněte, poté druhý šroub zcela utáhněte. Poté se vraťte a zcela utáhněte první šroub.

Využití možnosti rychlého uvolnění:

Jakmile je na obuv připojena nožní opěrka, posuňte černou nožní opěrku na dva červené upínáky a posuňte nožní opěrku vpřed, abyste zapojili pružinový píst, a uzamkněte obuv na místě. K uvolnění obuvi zatáhněte za pružinový píst, zatímco opěrku tlačíte vzad směrem k patě dítěte.

DOBBS 2.0 AJUSTABLE SPIRNG TENSION BAR

Model SDCBMD 2.0 Malý a Standardní

 

Indikace k užití:

Poté, co bylo chodidlo vašeho dítěte napraveno, abdukční ortéza na chodidla Dobbs Bar zabrání recidivě udržením chodidla ve správné poloze.

POZNÁMKA: Nikdy tuto ortézu nepoužívejte u nenapraveného chodidla. Ortéza nenapravuje talipes, pouze zachovává nápravu dosaženou léčbou Ponsetiho Metodou (metoda, která využívá sestavu sériových rovnání postupné nápravy talipes).

Pokyny k použití:

Dobbs Bar by měl být nošen 23 hodin denně během prvních 3 měsíců a poté v noci a jako výhradní prostředek po 2 až 4 roky. Zpevnění ortézou je klíčové pro zachování nápravy talipes. Pokud není ortéza nošena, jak bylo předepsáno, vzniká téměř 100 % pravděpodobnost recidivy.

Varování a bezpečnostní opatření:

Nikdy nepoužívejte na šrouby v Dobbs Bar Loctite nebo jiný závitový zámek na bázi superlepidla. Superlepidlo/Loctite bude reagovat s polykarbonátovým plastem a způsobí, že se plast oslabí a praskne.

Nastavení Dobbs Bar

Nastavení šířky lišty:

Dobbs Bar by měl být nastaven tak, aby se šířka lišty rovnala šíři ramen dítěte. Změřte šíři ramen dítěte od levé vnější části ramene k pravé vnější části ramene. Upravte délku Dobbs Bar tak, aby se délka lišty rovnala zaměřené šíři ramen ze střední části paty levé nožní opěry ke střední části paty pravé nožní opěry. Je lepší nechat lištu trochu širší, než je šíře ramen spíše, než aby byla příliš úzká. Pro dítě je to nepohodlné, pokud je délka lišty příliš úzká.Použitím imbusového klíče obsaženého v balení uvolněte imbusové hlavy šroubů ve střední svorce a posuňte šířku rozevření lišty, dokud nebude odpovídat šíři ramen dítěte. Jakmile je šířka správná, znovu imbusové hlavy šroubu(ů) utáhněte, čímž lištu pevně uzamknete na místě.

Natavení externí rotace:

Dotčené chodidlo nebo talipes by mělo být nastaveno na 60 stupňů externí rotace, přičemž žádná z dotčených stran by neměla být nastavena na 30 stupňů nebo na externí rotaci. Pro bilaterální talipes u obou chodidel by měla být nastavena na 60 stupňů. Úhel externí rotace by měl odpovídat stupni externí rotace dosažené při posledním rovnání. Například pokud je lékař schopen napravit dotčené chodidlo pouze na 50 stupňů, pak by měla být ortéza rovněž nastavena na 50 stupňů.  Uvolněte imbusovou hlavu šroubu uprostřed černého ramene otočného čepu a točte rychloupínák směrem ven, dokud se ukazatel na rameni černého čepu nesrovná se správným stupněm nastavení na spodní části rychloupínáku. Opětovně utáhněte hlavu imbusového šroubu, abyste jej uzamkli do požadovaného úhlu externí rotace.

Natavení aktivního pérového pnutí: 

S logem Dobbs směrem od vás. Umístěte číselnou stupnici na zadní část pružinového pouzdra, což bude vaše první úprava. Uvolněte zadní nastavovací imbusový šroub, dokud není stupnice uvolněna (nevyšroubujte ji úplně celou, jen dostatečně k tomu, aby se objevila zelená ryska). Otáčejte zelenou ryskou, dokud se v zářezu/okénku nastavení neobjeví příslušné bílé číslo. Tento šroub opětovně zcela utáhněte, abyste upravili nastavení zadní pružiny. Otočte lištu na druhou stranu tak, aby bylo vidět logo Dobbs. Uvolněte přední imbusový šroub, dokud se plastový zub neoddělí. Otáčejte zoubkovanými černými částmi, dokud bílá tečka nedojde ke stejnému napětí pružiny na číselníku, které nastavíte v zadním nastavení. Zadní stupnice nastavení i přední stupnice nastavení je třeba upravit na stejné číslo. Opětovně utáhněte přední imbusový šroub. Opakujte tyto kroky na opačné straně lišty, čímž dokončíte nastavení nového Dobbs Bar.

 

Připojení AFO:

Jakmile je nastaven úhel externí rotace, jednoduše posuňte černou část označenou „PUSH“ do zapuštěného žlábku na spodní straně AFO. Část označená „PUSH“ vyskočí a uzamkne AFO na místě. Sundejte AFO, pevně stiskněte na části označené „PUSH“, zatímco táhnete vzad na liště, dokud se neuvolní ze žlábku.

bottom of page