top of page
10827_edited_edited.jpg

Eestlane

PÖIA ABDUKTSIOONILAHAS EASY CLICK MD

Mudel EZCLKMD – väike ja tavaline

 

Kasutusnäidustused:

Pärast lapse jala asendi korrigeerimist paigaldatav pöia abduktsioonilahas Easy Click takistab asendi tagasilangust, hoides jalga korrigeeritud asendis.

MÄRKUS. Ärge kunagi paigaldage lahast korrigeerimata jalale. Lahas ise ei korrigeeri komppöida – see hoiab vaid Ponseti ravimeetodil saavutatud korrektsiooni (Ponseti meetod seisneb komppöia järkjärgulises korrigeerimises kipslahaste seeria abil).

Kasutusjuhised:

Lahast Easy Click tuleb kanda esimese 3 kuu jooksul 23 tundi päevas ja seejärel 2–4 aasta jooksul öösiti ning uinakute ajal.  Lahastamine on komppöia korrektsiooni hoidmisel kriitilise tähtsusega. Kui lahast ettenähtud viisil ei kanta, on tagasilanguse määr praktiliselt 100%.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage Dobbsi lahase kruvidel kunagi Loctite-liimi ega muud superliimil põhinevat keermeliimi. Superliim/Loctite reageerib polükarbonaatplastikuga, põhjustades selle nõrgenemist ja purunemist.

Lahase Easy Click reguleerimine

Lahase laiuse reguleerimine

Lahast Easy Click lahast tuleb reguleerida nii, et lahase laius oleks võrdne lapse õlgade laiusega. Mõõtke lapse õlgade laius vasaku õla välisküljelt parema õla välisküljeni. Reguleerige lahase Easy Click pikkust nii, et lahase pikkus vasaku jalaplaadi kanna keskpunktist parema jalaplaadi kanna keskpunktini võrduks mõõdetud õlgade laiusega. Lahas peaks olema õlgade laiusest pigem veidi laiem, mitte kitsam. Liiga kitsas lahas on lapsele ebamugav. Keerake pakendis oleva kuuskantvõtmega lahti kuuskantkruvid keskmisel klambril ja libistage lahase jalaplaate laiemaks, kuni need lapse õlgade laiusele vastavad. Kui laius on õige, keerake kuuskantkruvi(d) uuesti kinni, et jalaplaadid kindlalt paigale lukustada.

 

Välisrotatsiooni reguleerimine:

Haigele jalale (komppöiale) vastava jalaplaadi välisrotatsiooniks tuleb reguleerida 60 kraadi ja tervele jalale vastava plaadi omaks 30 kraadi. Kahepoolse komppöia korral tuleb mõlema plaadi välisrotatsiooniks reguleerida 60 kraadi. Välisrotatsiooni nurk peab vastama viimasel kipsimisel saavutatud välisrotatsiooni nurgale. Näiteks kui arstil õnnestus korrigeerida komppöida vaid 50-kraadise nurga alla, tuleb ka lahase rotatsiooniks reguleerida 50 kraadi. Keerake lahti lahase otstes olevad kuuskantkruvid ja pöörake kiirklambreid väljapoole, kuni marker mustal alusel jõuab ühele joonele kiirklambri põhjale märgitud õige rotatsiooninurgaga. Keerake kuuskantkruvid uuesti kinni, et soovitud välisrotatsiooni nurk lukustada.

Jala-hüppeliigese ortoosi (ankle-foot orthosis, AFO) kinnitamine:

Pärast välisrotatsiooni nurga seadistamist libistage must komponent, millele on märgitud „PUSH“ (lükka), süvendatud kanalisse AFO põhjal. Märkega „PUSH“ komponent hüppab üles ja fikseerib AFO. AFO eemaldamiseks suruge märkega „PUSH“ komponenti tugevalt ja tõmmake seda lahasel tagapoole, kuni see kanalist välja libiseb.  Pange lapsele alati enne jalatsid jalga ja alles seejärel libistage need lahasesse Easy Click.

MITCHELLI VEDRUMEHHANISMIGA DOBBSI LAHAS

Mudel SDCBMD – väike ja tavaline

 

Kasutusnäidustused:

Pärast lapse jala asendi korrigeerimist paigaldatav Dobbsi abduktsioonilahas takistab asendi tagasilangust, hoides jalga korrigeeritud asendis

.

MÄRKUS. Ärge kunagi paigaldage lahast korrigeerimata jalale. Lahas ise ei korrigeeri komppöida – see hoiab vaid Ponseti ravimeetodil saavutatud korrektsiooni (Ponseti meetod seisneb komppöia järkjärgulises korrigeerimises kipslahaste seeria abil).

Kasutusjuhised:

Dobbsi lahast tuleb kanda esimese 3 kuu jooksul 23 tundi päevas ja seejärel 2–4 aasta jooksul öösiti ning uinakute ajal.  Lahastamine on komppöia korrektsiooni hoidmisel kriitilise tähtsusega. Kui lahast ettenähtud viisil ei kanta, on tagasilanguse määr praktiliselt 100%.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage Dobbsi lahase kruvidel kunagi Loctite-liimi ega muud superliimil põhinevat keermeliimi. Superliim/Loctite reageerib polükarbonaatplastikuga, põhjustades selle nõrgenemist ja purunemist.

Dobbsi lahase reguleerimine

Lahase laiuse reguleerimine:

Dobbsi lahast tuleb reguleerida nii, et lahase laius oleks võrdne lapse õlgade laiusega. Mõõtke lapse õlgade laius vasaku õla välisküljelt parema õla välisküljeni. Reguleerige Dobbsi lahase pikkust nii, et lahase pikkus vasaku jalaplaadi kanna keskpunktist parema jalaplaadi kanna keskpunktini võrduks mõõdetud õlgade laiusega. Lahas peaks olema õlgade laiusest pigem veidi laiem, mitte kitsam. Liiga kitsas lahas on lapsele ebamugav. Keerake pakendis oleva kuuskantvõtmega lahti kuuskantkruvid keskmisel klambril ja libistage lahase jalaplaate laiemaks, kuni need lapse õlgade laiusele vastavad. Kui laius on õige, keerake kuuskantkruvi(d) uuesti kinni, et jalaplaadid kindlalt paigale lukustada.

 

Välisrotatsiooni reguleerimine:

Haigele jalale (komppöiale) vastava jalaplaadi välisrotatsiooniks tuleb reguleerida 60 kraadi ja tervele jalale vastava plaadi omaks 30 kraadi. Kahepoolse komppöia korral tuleb mõlema plaadi välisrotatsiooniks reguleerida 60 kraadi. Välisrotatsiooni nurk peab vastama viimasel kipsimisel saavutatud välisrotatsiooni nurgale. Näiteks kui arstil õnnestus korrigeerida komppöida vaid 50-kraadise nurga alla, tuleb ka lahase rotatsiooniks reguleerida 50 kraadi. Keerake lahti musta liigendiga lati keskel olev kuuskantkruvi ja pöörake kiirklambrit väljapoole, kuni marker mustal liigendiga latil jõuab ühele joonele kiirklambri põhjale märgitud õige rotatsiooninurgaga. Keerake kuuskantkruvi uuesti kinni, et soovitud välisrotatsiooni nurk lukustada.

Jala-hüppeliigese ortoosi (ankle-foot orthosis, AFO) kinnitamine:

Pärast välisrotatsiooni nurga seadistamist libistage must komponent, millele on märgitud „PUSH“ (lükka), süvendatud kanalisse AFO põhjal. Märkega „PUSH“ komponent hüppab üles ja fikseerib AFO. AFO eemaldamiseks suruge märkega „PUSH“ komponenti tugevalt ja tõmmake seda lahasel tagapoole, kuni see kanalist välja libiseb.

KIIRVABASTUSEGA VEDRUMEHHANISMIGA DOBBSI LAHAS

Mudel QDCB – väike ja tavaline

 

Kasutusnäidustused:

Pärast lapse jala asendi korrigeerimist paigaldatav Dobbsi abduktsioonilahas takistab asendi tagasilangust, hoides jalga korrigeeritud asendis.

MÄRKUS. Ärge kunagi paigaldage lahast korrigeerimata jalale. Lahas ise ei korrigeeri komppöida – see hoiab vaid Ponseti ravimeetodil saavutatud korrektsiooni (Ponseti meetod seisneb komppöia järkjärgulises korrigeerimises kipslahaste seeria abil).

Kasutusjuhised:

Dobbsi lahast tuleb kanda esimese 3 kuu jooksul 23 tundi päevas ja seejärel 2–4 aasta jooksul öösiti ning uinakute ajal.  Lahastamine on komppöia korrektsiooni hoidmisel kriitilise tähtsusega. Kui lahast ettenähtud viisil ei kanta, on tagasilanguse määr praktiliselt 100%.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage Dobbsi lahase kruvidel kunagi Loctite-liimi ega muud superliimil põhinevat keermeliimi. Superliim/Loctite reageerib polükarbonaatplastikuga, põhjustades selle nõrgenemist ja purunemist.

Dobbsi lahase reguleerimine

Lahase laiuse reguleerimine

Dobbsi lahast tuleb reguleerida nii, et lahase laius oleks võrdne lapse õlgade laiusega. Mõõtke lapse õlgade laius vasaku õla välisküljelt parema õla välisküljeni. Reguleerige Dobbsi lahase pikkust nii, et lahase pikkus vasaku jalaplaadi kanna keskpunktist parema jalaplaadi kanna keskpunktini võrduks mõõdetud õlgade laiusega. Lahas peaks olema õlgade laiusest pigem veidi laiem, mitte kitsam. Liiga kitsas lahas on lapsele ebamugav. Keerake pakendis oleva kuuskantvõtmega lahti kuuskantkruvid keskmisel klambril ja libistage lahase jalaplaate laiemaks, kuni need lapse õlgade laiusele vastavad. Kui laius on õige, keerake kuuskantkruvi(d) uuesti kinni, et jalaplaadid kindlalt paigale lukustada.

Välisrotatsiooni reguleerimine:

Haigele jalale (komppöiale) vastava jalaplaadi välisrotatsiooniks tuleb reguleerida 60 kraadi ja tervele jalale vastava plaadi omaks 30 kraadi. Kahepoolse komppöia korral tuleb mõlema plaadi välisrotatsiooniks reguleerida 60 kraadi. Välisrotatsiooni nurk peab vastama viimasel kipsimisel saavutatud välisrotatsiooni nurgale. Näiteks kui arstil õnnestus korrigeerida komppöida vaid 50-kraadise nurga alla, tuleb ka lahase rotatsiooniks reguleerida 50 kraadi. Keerake lahti musta liigendiga lati keskel olev kuuskantkruvi ja pöörake punast Y-tükki väljapoole, kuni marker mustal liigendiga latil jõuab ühele joonele punasele Y-tükile märgitud õige rotatsiooninurgaga. Keerake kruvi uuesti kinni, et soovitud välisrotatsiooni nurk lukustada.

Jalaplaadi kinnitamine jalatsite / jala-hüppeliigese ortoosi (ankle-foot orthosis, AFO) külge:

Kinnitage must jalaplaat Markelli jalatsite / AFO põhjale, joondades kaks peitpeakruvi auku mustal jalaplaadil kahe auguga jalatsite põhjal. Kasutades kaasasolevaid tavalise peaga kruve, keerake esmalt esimene kruvi poolenisti sisse ja seejärel teine kruvi täiesti sisse. Lõpuks keerake ka esimene kruvi täiesti sisse.

Kiirlahutusfunktsiooni kasutamine:

Pärast musta jalaplaadi jalatsite külge kinnitamist libistage see esmalt kahele punasele klambrile ja seejärel edasi, kuni jalaplaat haakub vedrukolviga ning fikseerib jalatsid. Jalatsite vabastamiseks tõmmake vedrukolbi ja lükake plaati samal ajal tagasi lapse kanna poole.

DOBBSI REGULEERITAVA VEDRUGA PINGUTUSLAHAS 2.0

Mudel SDCBMD 2.0 – väike ja tavaline

 

Kasutusnäidustused:

Pärast lapse jala asendi korrigeerimist paigaldatav Dobbsi abduktsioonilahas takistab asendi tagasilangust, hoides jalga korrigeeritud asendis.

MÄRKUS. Ärge kunagi paigaldage lahast korrigeerimata jalale. Lahas ise ei korrigeeri komppöida – see hoiab vaid Ponseti ravimeetodil saavutatud korrektsiooni (Ponseti meetod seisneb komppöia järkjärgulises korrigeerimises kipslahaste seeria abil).

Kasutusjuhised:

Dobbsi lahast tuleb kanda esimese 3 kuu jooksul 23 tundi päevas ja seejärel 2–4 aasta jooksul öösiti ning uinakute ajal.  Lahastamine on komppöia korrektsiooni hoidmisel kriitilise tähtsusega. Kui lahast ettenähtud viisil ei kanta, on tagasilanguse määr praktiliselt 100%.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage Dobbsi lahase kruvidel kunagi Loctite-liimi ega muud superliimil põhinevat keermeliimi. Superliim/Loctite reageerib polükarbonaatplastikuga, põhjustades selle nõrgenemist ja purunemist.

Dobbsi lahase reguleerimine

Lahase laiuse reguleerimine:

Dobbsi lahast tuleb reguleerida nii, et lahase laius oleks võrdne lapse õlgade laiusega. Mõõtke lapse õlgade laius vasaku õla välisküljelt parema õla välisküljeni. Reguleerige Dobbsi lahase pikkust nii, et lahase pikkus vasaku jalaplaadi kanna keskpunktist parema jalaplaadi kanna keskpunktini võrduks mõõdetud õlgade laiusega. Lahas peaks olema õlgade laiusest pigem veidi laiem, mitte kitsam. Liiga kitsas lahas on lapsele ebamugav. Keerake pakendis oleva kuuskantvõtmega lahti kuuskantkruvid keskmisel klambril ja libistage lahase jalaplaate laiemaks, kuni need lapse õlgade laiusele vastavad. Kui laius on õige, keerake kuuskantkruvi(d) uuesti kinni, et jalaplaadid kindlalt paigale lukustada.

Välisrotatsiooni reguleerimine:

Haigele jalale (komppöiale) vastava jalaplaadi välisrotatsiooniks tuleb reguleerida 60 kraadi ja tervele jalale vastava plaadi omaks 30 kraadi. Kahepoolse komppöia korral tuleb mõlema plaadi välisrotatsiooniks reguleerida 60 kraadi. Välisrotatsiooni nurk peab vastama viimasel kipsimisel saavutatud välisrotatsiooni nurgale. Näiteks kui arstil õnnestus korrigeerida komppöida vaid 50-kraadise nurga alla, tuleb ka lahase rotatsiooniks reguleerida 50 kraadi. Keerake lahti musta liigendiga lati keskel olev kuuskantkruvi ja pöörake kiirklambrit väljapoole, kuni marker mustal liigendiga latil jõuab ühele joonele kiirklambri põhjale märgitud õige rotatsiooninurgaga. Keerake kuuskantkruvi uuesti kinni, et soovitud välisrotatsiooni nurk lukustada.

Aktiivse vedru pinge reguleerimine:

Pöörake Dobbsi logoga külg endast eemale. Leidke vedru korpuse tagaküljelt numbriskaala – seda reguleerite esimesena. Keerake tagumist kuuskantkruvi veidi lahti, kuni numbriskaala vabaneb (ärge keerake kruvi täiesti lahti – piisab sellest, et rohelist skaalat liigutada saab). Pöörake rohelist skaalat seni, kuni sätte pilusse/aknasse ilmub õige valge number. Keerake kruvi uuesti kinni, et tagumise vedru pinge seadistada. Pöörake latt ümber nii, et Dobbsi logoga külg on teie poole. Keerake eesmist kuuskantkruvi veidi lahti, kuni plastist hambad eralduvad. Pöörake hambulise servaga musti komponente seni, kuni valge täpp jõuab numbrireal ühele joonele vedru pingega, mille määrasite tagumise vedru seadistamisel. Nii tagumisele kui ka eesmisele skaalale tuleb seadistada sama number. Keerake eesmine kuuskantkruvi uuesti kinni. Korrake samme lahase vastasküljel, et Dobbsi lahase seadistamine lõpule viia.

 

Jala-hüppeliigese ortoosi (ankle-foot orthosis, AFO) kinnitamine:

Pärast välisrotatsiooni nurga seadistamist libistage must komponent, millele on märgitud „PUSH“ (lükka), süvendatud kanalisse AFO põhjal. Märkega „PUSH“ komponent hüppab üles ja fikseerib AFO. AFO eemaldamiseks suruge märkega „PUSH“ komponenti tugevalt ja tõmmake seda lahasel tagapoole, kuni see kanalist välja libiseb.

bottom of page