top of page
10827_edited_edited.jpg

Latvietis

EASY CLICK MD FOOT ABDUCTION BAR

Modelis EZCLKMD Mazais un Standarta

 

Lietošanas indikācijas:

Pēc jūsu bērna pēdas korekcijas pēdu abdukcijas stiprinājums Easy Click novērš recidīvu, noturot pēdu koriģētajā stāvoklī.

PIEZĪME: nekad nelietojiet šo stiprinājumu nekoriģētai pēdai. Stiprinājumi nekoriģē kāju greizumu, tie tikai saglabā korekciju, kas panākta ar Ponseti ārstēšanas metodi (ar kuru pakāpeniski koriģē kāju greizumu, izmantojot vairākas sērijveida šinas).

Lietošanas instrukcija:

Easy Click stienis pirmos 3 mēnešus jālieto 23 stundas dienā, pēc tam naktī un snaužot — 2 līdz 4 gadus. Nostiprināšana ir būtiska, lai saglabātu kāju greizuma korekciju. Ja stiprinājumi netiek valkāti, kā noteikts, recidīvs novērots gandrīz 100 procentos gadījumu.

Brīdinājumi un piesardzība:

Dobbs stienim nekad neizmantojiet Loctite vai citu līmi vītņu savienojumiem uz superlīmes bāzes. Superlīme/Loctite reaģēs ar polikarbonāta plastmasu un izraisīs plastmasas vājināšanos un saplīšanu.

Easy Click stieņa uzstādīšana

Stieņa platuma iestatīšana:

Easy Click stienis ir jāiestata tā, lai tā platums būtu vienāds ar bērna plecu platumu. Izmēriet bērna plecu platumu no kreisā pleca ārpuses līdz labā pleca ārpusei. Noregulējiet Easy Click stieņa garumu tā, lai tas būtu vienāds ar plecu platuma mērījumu no kreisās pēdas plāksnes papēža vidusdaļas līdz labās pēdas plāksnes papēža vidusdaļai. Labāk, ja stienis ir nedaudz platāks par plecu platumu, nevis pārāk šaurs. Bērnam ir neērti, ja stieņa garums ir pārāk mazs. Izmantojot komplektā iekļauto sešstūra atslēgu, atskrūvējiet centrālās skavas sešstūra skrūves un pabīdiet atvērto stieni platumā, līdz tas atbilst bērna plecu platumam. Kad platums ir pareizs, pievelciet sešstūra skrūvi(-es), lai stingri nofiksētu stieņus.

Ārējās rotācijas iestatīšana:

Skartajai pēdai jeb pēdai ar kāju greizumu jābūt noregulētai kustībai 60 grādu ārējā rotācijā, nevienai skartajai pusei nedrīkst būt 30 grādu vai ārējā rotācija. Divpusēja kāju greizuma gadījumā abas pēdas jānoregulē kustībai 60 grādu rotācijā. Ārējās rotācijas leņķim jāatbilst ārējās rotācijas pakāpei, kas sasniegta ar pēdējo šinu. Piemēram, ja ārsts spēja koriģēt skarto pēdu tikai līdz 50 grādiem, tad arī stiprinājums jāiestata uz 50 grādiem. Atlaidiet sešstūra skrūvi melnā šarnīrkronšteina centrā un pagrieziet ātrā savienojuma skavas uz āru, līdz rādītājs uz melnās bāzes līnijām sakrīt ar pareizo grādu iestatījumu ātrā savienojuma skavas apakšdaļā. Atkārtoti pievelciet sešstūra skrūvi, lai nofiksētu stiprinājumu vēlamajā ārējās rotācijas leņķī.

Potītes-pēdas ortozes piestiprināšana:

Kad ārējās rotācijas leņķis ir iestatīts, vienkārši iebīdiet melno detaļu ar atzīmi “PUSH” padziļinātajā kanālā potītes-pēdas ortozes apakšdaļā. Detaļa ar atzīmi “PUSH” paceļas un nofiksē potītes-pēdas ortozi vietā. Lai noņemtu potītes-pēdas ortozi, stingri piespiediet detaļu, kas apzīmēta ar atzīmi “PUSH”, vienlaikus velkot stieni atpakaļ, līdz tas izbīdās no kanāla. Vienmēr vispirms uzvelciet bērnam apavus un tikai pēc tam — Easy Click stieni.

MITCHELL SPIRNG ASSIST DOBBS BAR

Modelis SDCBMD Mazais un Standarta

 

Lietošanas indikācijas:

Pēc jūsu bērna pēdas korekcijas pēdu abdukcijas stiprinājums — Dobbs stienis — novērš recidīvu, noturot pēdu koriģētajā stāvoklī.

PIEZĪME: nekad nelietojiet šo stiprinājumu nekoriģētai pēdai. Stiprinājumi nekoriģē kāju greizumu, tie tikai saglabā korekciju, kas panākta ar Ponseti ārstēšanas metodi (ar kuru pakāpeniski koriģē kāju greizumu, izmantojot vairākas sērijveida šinas).

Lietošanas instrukcija:

Dobbs stienis pirmos 3 mēnešus jālieto 23 stundas dienā, pēc tam naktī un snaužot — 2 līdz 4 gadus. Nostiprināšana ir būtiska, lai saglabātu kāju greizuma korekciju. Ja stiprinājumi netiek valkāti, kā noteikts, recidīvs novērots gandrīz 100 procentos gadījumu.

Brīdinājumi un piesardzība:

Dobbs stienim nekad neizmantojiet Loctite vai citu līmi vītņu savienojumiem uz superlīmes bāzes. Superlīme/Loctite reaģēs ar polikarbonāta plastmasu un izraisīs plastmasas vājināšanos un saplīšanu.

Dobbs stieņa uzstādīšana

Stieņa platuma iestatīšana:

Dobbs stienis ir jāiestata tā, lai tā platums būtu vienāds ar bērna plecu platumu. Izmēriet bērna plecu platumu no kreisā pleca ārpuses līdz labā pleca ārpusei. Noregulējiet Dobbs stieņa garumu tā, lai tas būtu vienāds ar plecu platuma mērījumu no kreisās pēdas plāksnes apēža vidusdaļas līdz labās pēdas plāksnes papēža vidusdaļai. Labāk, ja stienis ir nedaudz platāks par plecu platumu, nevis pārāk šaurs. Bērnam ir neērti, ja stieņa garums ir pārāk mazs. Izmantojot komplektā iekļauto sešstūra atslēgu, atskrūvējiet centrālās skavas sešstūra skrūves un pabīdiet atvērto stieni platumā, līdz tas atbilst bērna plecu platumam. Kad platums ir pareizs, pievelciet sešstūra skrūvi(-es), lai stingri nofiksētu stieņus.

Ārējās rotācijas iestatīšana:

Skartajai pēdai jeb pēdai ar kāju greizumu jābūt noregulētai kustībai 60 grādu ārējā rotācijā, nevienai skartajai pusei nedrīkst būt 30 grādu vai ārējā rotācija. Divpusēja kāju greizuma gadījumā abas pēdas jānoregulē kustībai 60 grādu rotācijā. Ārējās rotācijas leņķim jāatbilst ārējās rotācijas pakāpei, kas sasniegta ar pēdējo šinu. Piemēram, ja ārsts spēja koriģēt skarto pēdu tikai līdz 50 grādiem, tad arī stiprinājums jāiestata uz 50 grādiem.  Atlaidiet sešstūra skrūvi melnā šarnīrkronšteina centrā un pagrieziet ātrā savienojuma skavu uz āru, līdz rādītājs uz melnā šarnīrkronšteina sakrīt ar pareizo grādu iestatījumu ātrā savienojuma skavas apakšdaļā. Atkārtoti pievelciet sešstūra skrūvi, lai nofiksētu stiprinājumu vēlamajā ārējās rotācijas leņķī.

Potītes-pēdas ortozes piestiprināšana:

Kad ārējās rotācijas leņķis ir iestatīts, vienkārši iebīdiet melno detaļu ar atzīmi “PUSH” padziļinātajā kanālā pēdas-potītes ortozes apakšdaļā. Detaļa ar atzīmi “PUSH” paceļas un nofiksē potītes-pēdas ortozi vietā. Lai noņemtu potītes-pēdas ortozi, stingri piespiediet detaļu, kas apzīmēta ar atzīmi “PUSH”, vienlaikus velkot stieni atpakaļ, līdz tas izbīdās no kanāla.

QUICK RELEASE SPIRNG ASSIST DOBBS BAR

Modelis QDCB Mazais un Standarta

 

Lietošanas indikācijas:

Pēc jūsu bērna pēdas korekcijas pēdu abdukcijas stiprinājums — Dobbs stienis — novērš recidīvu, noturot pēdu koriģētajā stāvoklī.

PIEZĪME: nekad nelietojiet šo stiprinājumu nekoriģētai pēdai. Stiprinājumi nekoriģē kāju greizumu, tie tikai saglabā korekciju, kas panākta ar Ponseti ārstēšanas metodi (ar kuru pakāpeniski koriģē kāju greizumu, izmantojot vairākas sērijveida šinas).

Lietošanas instrukcija:

Dobbs stienis pirmos 3 mēnešus jālieto 23 stundas dienā, pēc tam naktī un snaužot — 2 līdz 4 gadus. Nostiprināšana ir būtiska, lai saglabātu kāju greizuma korekciju. Ja stiprinājumi netiek valkāti, kā noteikts, recidīvs novērots gandrīz 100 procentos gadījumu.

Brīdinājumi un piesardzība:

Dobbs stienim nekad neizmantojiet Loctite vai citu līmi vītņu savienojumiem uz superlīmes bāzes. Superlīme/Loctite reaģēs ar polikarbonāta plastmasu un izraisīs plastmasas vājināšanos un saplīšanu.

Dobbs stieņa uzstādīšana

Stieņa platuma iestatīšana:

Dobbs stienis ir jāiestata tā, lai tā platums būtu vienāds ar bērna plecu platumu. Izmēriet bērna plecu platumu no kreisā pleca ārpuses līdz labā pleca ārpusei. Noregulējiet Dobbs stieņa garumu tā, lai tas būtu vienāds ar plecu platuma mērījumu no kreisās pēdas plāksnes papēža vidusdaļas līdz labās pēdas plāksnes papēža vidusdaļai. Labāk, ja stienis ir nedaudz platāks par plecu platumu, nevis pārāk šaurs. Bērnam ir neērti, ja stieņa garums ir pārāk mazs. Izmantojot komplektā iekļauto sešstūra atslēgu, atskrūvējiet centrālās skavas sešstūra skrūves un pabīdiet atvērto stieni platumā, līdz tas atbilst bērna plecu platumam. Kad platums ir pareizs, pievelciet sešstūra skrūvi(-es), lai stingri nofiksētu stieņus.

Ārējās rotācijas iestatīšana:

Skartajai pēdai jeb pēdai ar kāju greizumu jābūt noregulētai kustībai 60 grādu ārējā rotācijā, nevienai skartajai pusei nedrīkst būt 30 grādu vai ārējā rotācija. Divpusēja kāju greizuma gadījumā abas pēdas jānoregulē kustībai 60 grādu rotācijā. Ārējās rotācijas leņķim jāatbilst ārējās rotācijas pakāpei, kas sasniegta ar pēdējo šinu. Piemēram, ja ārsts spēja koriģēt skarto pēdu tikai līdz 50 grādiem, tad arī stiprinājums jāiestata uz 50 grādiem. Atlaidiet sešstūra skrūvi melnā šarnīrkronšteina centrā un pagrieziet sarkano Y veida detaļu uz āru, līdz rādītājs uz melnā šarnīrkronšteia līnijām sakrīt ar pareizo grādu iestatījumu uz sarkanās Y veida detaļas. Atkārtoti pievelciet skrūvi, lai nofiksētu stiprinājumu vēlamajā ārējās rotācijas leņķī.

Pēdas plāksnes piestiprināšana pie apaviem / potītes-pēdas ortozes:

Piestipriniet melno pēdas plāksni Markell apavu / potītes-pēdas ortozes apakšdaļai, saklāgojot divas atveres melnajā pēdas plāksnē ar divām atverēm apavu apakšdaļā. Izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves, vispirms līdz pusei pievelciet vienu skrūvi, pēc tam līdz galam pievelciet otru skrūvi un līdz galam pievelciet pirmo skrūvi.

Ātrās atvienošanas funkcija:

Kad pēdas plāksne ir piestiprināta pie apaviem, uzbīdiet melno pēdas plāksni uz abām sarkanajām skavām un pabīdiet pēdas plāksni uz priekšu, lai savienotu ar virzuli, kas noslogots ar atsperi, un nofiksētu apavus vietā. Lai atbrīvotu apavus, pavelciet virzuli, kas noslogots ar atsperi, vienlaikus bīdot plāksni atpakaļ uz bērna papēža pusi.

DOBBS 2.0 AJUSATABLE SPIRNG TENSION BAR

Modelis SDCBMD 2.0 Mazais un Standarta

 

Lietošanas indikācijas:

Pēc jūsu bērna pēdas korekcijas pēdu abdukcijas stiprinājums — Dobbs stienis — novērš recidīvu, noturot pēdu koriģētajā stāvoklī.

PIEZĪME: nekad nelietojiet šo stiprinājumu nekoriģētai pēdai. Stiprinājumi nekoriģē kāju greizumu, tie tikai saglabā korekciju, kas panākta ar Ponseti ārstēšanas metodi (ar kuru pakāpeniski koriģē kāju greizumu, izmantojot vairākas sērijveida šinas).

Lietošanas instrukcija:

Dobbs stienis pirmos 3 mēnešus jālieto 23 stundas dienā, pēc tam naktī un snaužot — 2 līdz 4 gadus. Nostiprināšana ir būtiska, lai saglabātu kāju greizuma korekciju. Ja stiprinājumi netiek valkāti, kā noteikts, recidīvs novērots gandrīz 100 procentos gadījumu.

Brīdinājumi un piesardzība:

Dobbs stienim nekad neizmantojiet Loctite vai citu līmi vītņu savienojumiem uz superlīmes bāzes. Superlīme/Loctite reaģēs ar polikarbonāta plastmasu un izraisīs plastmasas vājināšanos un saplīšanu.

Dobbs stieņa uzstādīšana

Stieņa platuma iestatīšana:

Dobbs stienis ir jāiestata tā, lai tā platums būtu vienāds ar bērna plecu platumu. Izmēriet bērna plecu platumu no kreisā pleca ārpuses līdz labā pleca ārpusei. Noregulējiet Dobbs stieņa garumu tā, lai tas būtu vienāds ar plecu platuma mērījumu no kreisās pēdas plāksnes papēža vidusdaļas līdz labās pēdas plāksnes papēža vidusdaļai. Labāk, ja stienis ir nedaudz platāks par plecu platumu, nevis pārāk šaurs. Bērnam ir neērti, ja stieņa garums ir pārāk mazs. Izmantojot komplektā iekļauto sešstūra atslēgu, atskrūvējiet centrālās skavas sešstūra skrūves un pabīdiet atvērto stieni platumā, līdz tas atbilst bērna plecu platumam. Kad platums ir pareizs, pievelciet sešstūra skrūvi(-es), lai stingri nofiksētu stieņus.

Ārējās rotācijas iestatīšana:

Skartajai pēdai jeb pēdai ar kāju greizumu jābūt noregulētai kustībai 60 grādu ārējā rotācijā, nevienai skartajai pusei nedrīkst būt 30 grādu vai ārējā rotācija. Divpusēja kāju greizuma gadījumā abas pēdas jānoregulē kustībai 60 grādu rotācijā. Ārējās rotācijas leņķim jāatbilst ārējās rotācijas pakāpei, kas sasniegta ar pēdējo šinu. Piemēram, ja ārsts spēja koriģēt skarto pēdu tikai līdz 50 grādiem, tad arī stiprinājums jāiestata uz 50 grādiem. Atlaidiet sešstūra skrūvi melnā šarnīrkronšteina centrā un pagrieziet ātrā savienojuma skavu uz āru, līdz rādītājs uz melnajiem šarnīrkronšteiniem sakrīt ar pareizo grādu iestatījumu ātrā savienojuma skavas apakšdaļā. Atkārtoti pievelciet sešstūra skrūvi, lai nofiksētu stiprinājumu vēlamajā ārējās rotācijas leņķī.

Aktīvās atsperes nospriegojuma iestatīšana:

Dobbs logotipu pavēršot no sevis, atrodiet ciparu skalu atsperes korpusa aizmugurē, tā aus veikt pirmo pielāgošanu. Atskrūvējiet aizmugurējo sešstūra regulēšanas skrūvi, līdz tiek atlaista skala (neizskrūvējiet to līdz galam, tikai tik daudz, lai zaļā skala pagrieztos). Pagrieziet zaļo skalu, līdz iestatījuma robā/lodziņā parādās atbilstošs baltais cipars. Atkārtoti pievelciet šo skrūvi līdz galam, lai iestatītu aizmugurējās atsperes nospriegojumu. Pagrieziet stieni tā, lai Dobbs logotips būtu pavērsts pret jums. Atskrūvējiet priekšējo sešstūra skrūvi, līdz plastmasas zobi atdalās. Pagrieziet robotās melnās detaļas, līdz baltais punkts salāgojas ar tādu pašu atsperes spriegojuma vērtību uz ciparu līnijas, kādu iestatījāt aizmugurē. Gan aizmugures iestatīšanas skalā, gan priekšējā iestatīšanas skalā jābūt iestatītam vienādam ciparam. Vēlreiz pievelciet priekšējo sešstūra skrūvi. Atkārtojiet šīs darbības stieņa pretējā pusē, lai pabeigtu jaunā Dobbs stieņa iestatīšanu.

 

Potītes-pēdas ortozes piestiprināšana:

Kad ārējās rotācijas leņķis ir iestatīts, vienkārši iebīdiet melno detaļu ar atzīmi “PUSH” padziļinātajā kanālā potītes-pēdas ortozes apakšdaļā. Detaļa ar atzīmi “PUSH” paceļas un nofiksē potītes-pēdas ortozi vietā. Lai noņemtu potītes-pēdas ortozi, stingri piespiediet detaļu, kas apzīmēta ar atzīmi “PUSH”, vienlaikus velkot stieni atpakaļ, līdz tas izbīdās no kanāla.

bottom of page