top of page
10827_edited_edited.jpg

Svenska

EASY CLICK MD FOTABDUKTIONSSTAG

Modell EZCLKMD Liten och Reguljär

 

Användarinstruktioner:

När barnets fot har korrigerats så förhindrar Easy Click fotabduktionsskena ett återfall tack vare att foten hålls kvar i det korrigerade läget.

OBSERVERA: Använd aldrig skenan på en icke-korrigerad fot. Skenan korrigerar inte klumpfot, den upprätthåller endast korrigeringen som erhållits genom Ponseti-behandlingen (en metod som använder en rad seriegipsningar för att gradvis korrigera klumpfot).

Bruksanvisning:

Easy Click Bar ska användas 23 timmar per dygn under de första 3 månaderna och under natten och under vilostunder i 2-4 år.  Det är avgörande med skena för att bibehålla korrigeringen av klumpfot. Om skenan inte används enligt anvisningarna, så blir det med nästan 100 procents säkerhet ett återfall.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd aldrig Loctite eller något annat superlimsbaserat gänglås på skruvarna i Dobbs Bar. Superlimmet/Loctite reagerar med polykarbonatplasten och gör att plasten försvagas och går av.

Förberedelse av Easy Click Bar

Inställning av bredden:

Easy Click Bar ska ställas in så att bredden på staget är densamma som barnets axelbredd. Mät barnets axelbredd från utsidan på vänster axel till utsidan på höger axel. Justera längden på Easy Click Bar så att staglängden är densamma som måttet mellan axlarna från mitten av hälen på vänster fotplatta till mitten av hälen på höger fotplatta. Det är bättre att staget är något bredare än axelbredden snarare än att det är för kort. Det är obekvämt för barnet om staglängden är för kort. Använd sexkantsnyckeln som medföljer i paketet, lossa på sexkantsskruvarna i mittklämman och skjuv stagen på bredden tills de matchar barnets axelbredd. När bredden är korrekt drar ni åt sexkantsskruvarna igen för att fästa stagen ordentligt på plats.

Inställning av den yttre rotationen:

Den påverkade foten eller klumpfoten ska ställas in på 60 graders yttre rotation, den opåverkade sidan ska ställas in på 30 graders yttre rotation.  För tvåsidig klumpfot ska båda fötterna ställas in på 60 grader.  Vinkeln på den yttre rotationen måste matcha graden på den yttre rotationen från den förra gipsningen.  Om läkaren till exempel endast kunde korrigera den påverkade foten till 50 grader så ska skenan också ställas in till 50 grader.  Lossa sexkantsskruvarna i ändarna på staget och rotera snabbklämmorna utåt tills markören på den svarta basen är i linje med den korrekta gradinställningen på nederdelen av snabbklämman.  Dra åt sexkantsskruvarna för att låsa den önskade vinkeln på den yttre rotationen.

Montering av AFO:

När vinkeln är inställd för den yttre rotationen, så skjuver du in den svarta delen märkt ”PUSH” till fåran på nederdelen av AFO:en. Delen märkt ”PUSH” trycks upp och låser AFO:en på plats. För att ta av AFO:en trycker du bestämt på delen märkt ”PUSH” samtidigt som du drar bakåt på staget tills den glidit bort från fåran.  Sätt alltid på barnets skor först innan du skjuver upp dem på Easy Click Bar.

MITCHELL FJÄDERASSISTERAD DOBBS BAR

Modell SDCBMD Liten och Reguljär

 

Användarinstruktioner:

 När barnets fot har korrigerats så förhindrar Dobbs Bar fotabduktionsskena ett återfall tack vare att foten hålls kvar i det korrigerade läget.

OBSERVERA: Använd aldrig skenan på en icke-korrigerad fot. Skenan korrigerar inte klumpfot, den upprätthåller endast korrigeringen som erhållits genom Ponseti-behandlingen (en metod som använder en rad seriegipsningar för att gradvis korrigera klumpfot).

Bruksanvisning:

Dobbs Bar ska användas 23 timmar per dygn under de första 3 månaderna och under natten och under vilostunder i 2-4 år.  Det är avgörande med skena för att bibehålla korrigeringen av klumpfot. Om skenan inte används enligt anvisningarna, så blir det med nästan 100 procents säkerhet ett återfall.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd aldrig Loctite eller något annat superlimsbaserat gänglås på skruvarna i Dobbs Bar. Superlimmet/Loctite reagerar med polykarbonatplasten och gör att plasten försvagas och går av.

Förberedelse av Dobbs Bar

Inställning av bredden:

Dobbs Bar ska ställas in så att bredden på staget är densamma som barnets axelbredd. Mät barnets axelbredd från utsidan på vänster axel till utsidan på höger axel. Justera längden på Dobbs Bar så att staglängden är densamma som måttet mellan axlarna från mitten av hälen på vänster fotplatta till mitten av hälen på höger fotplatta. Det är bättre att staget är något bredare än axelbredden snarare än att den är för kort. Det är obekvämt för barnet om staglängden är för kort. Använd sexkantsnyckeln som medföljer i paketet, lossa på sexkantsskruvarna i mittklämman och skjuv stagen på bredden tills de matchar barnets axelbredd. När bredden är korrekt drar ni åt sexkantsskruvarna igen för att fästa stagen ordentligt på plats.

Inställning av den yttre rotationen:

Den påverkade foten eller klumpfoten ska ställas in på 60 graders yttre rotation, den opåverkade sidan ska ställas in på 30 graders yttre rotation.  För tvåsidig klumpfot ska båda fötterna ställas in på 60 grader.  Vinkeln på den yttre rotationen måste matcha graden på den yttre rotationen från den förra gipsningen.  Om läkaren till exempel endast kunde korrigera den påverkade foten till 50 grader så ska skenan också ställas in till 50 grader.  Lossa sexkantsnyckeln i mitten av den svarta svängarmen och rotera snabbklämman utåt tills markören på den svarta svängarmen är i linje med den korrekta gradinställningen på nederdelen av snabbklämman.  Dra åt sexkantsskruven för att låsa den önskade vinkeln på den yttre rotationen.

Montering av AFO:

När vinkeln är inställd för den yttre rotationen, så skjuver du in den svarta delen märkt ”PUSH” till fåran på nederdelen av AFO:en. Delen märkt ”PUSH” trycks upp och låser AFO:en på plats. För att ta av AFO:en trycker du bestämt på delen märkt ”PUSH” samtidigt som du drar bakåt på staget tills den glidit bort från fåran.

SNABBKOPPLAD FJÄDERASSISTERAD DOBBS BAR

Modell QDCB Liten och Reguljär

 

Användarinstruktioner:

 När barnets fot har korrigerats så förhindrar Dobbs Bar fotabduktionsskena ett återfall tack vare att foten hålls kvar i det korrigerade läget.

OBSERVERA: Använd aldrig skenan på en icke-korrigerad fot. Skenan korrigerar inte klumpfot, den upprätthåller endast korrigeringen som erhållits genom Ponseti-behandlingen (en metod som använder en rad seriegipsningar för att gradvis korrigera klumpfot).

Bruksanvisning:

Dobbs Bar ska användas 23 timmar per dygn under de första 3 månaderna och under natten och under vilostunder i 2-4 år.  Det är avgörande med skena för att bibehålla korrigeringen av klumpfot. Om skenan inte används enligt anvisningarna, så blir det med nästan 100 procents säkerhet ett återfall.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd aldrig Loctite eller något annat superlimsbaserat gänglås på skruvarna i Dobbs Bar. Superlimmet/Loctite reagerar med polykarbonatplasten och gör att plasten försvagas och går av.

Förberedelse av Dobbs Bar

Inställning av bredden:

Dobbs Bar ska ställas in så att bredden på staget är densamma som barnets axelbredd. Mät barnets axelbredd från utsidan på vänster axel till utsidan på höger axel. Justera längden på Dobbs Bar så att staglängden är densamma som måttet mellan axlarna från mitten av hälen på vänster fotplatta till mitten av hälen på höger fotplatta. Det är bättre att staget är något bredare än axelbredden snarare än att det är för kort. Det är obekvämt för barnet om staglängden är för kort. Använd sexkantsnyckeln som medföljer i paketet, lossa på sexkantsskruvarna i mittklämman och skjuv stagen på bredden tills de matchar barnets axelbredd. När bredden är korrekt drar ni åt sexkantsskruvarna igen för att fästa stagen ordentligt på plats.

Inställning av den yttre rotationen:

Den påverkade foten eller klumpfoten ska ställas in på 60 graders yttre rotation, den opåverkade sidan ska ställas in på 30 graders yttre rotation.  För tvåsidig klumpfot ska båda fötterna ställas in på 60 grader.  Vinkeln på den yttre rotationen måste matcha graden på den yttre rotationen från den förra gipsningen.  Om läkaren till exempel endast kunde korrigera den påverkade foten till 50 grader så ska skenan också ställas in till 50 grader.  Lossa sexkantsnyckeln i mitten av den svarta svängarmen och rotera den röda ”Y”-delen utåt tills markören på den svarta svängarmen är i linje med den korrekta gradinställningen på den röda ”Y”-delen. Dra åt skruven för att låsa den önskade vinkeln på den yttre rotationen.

Fäst fotplattan på skorna/AFO:en:

Fäst den svarta fotplattan mot nederdelen av Markell-skorna/AFO:en genom att lägga de två försänkta hålen i den svarta fotplattan i linje med de två hålen på undersidan av skorna. Använd de medföljande standardskruvarna, dra åt en skruv halvvägs först, dra sedan åt den andra skruven helt och hållet. Gå sedan tillbaka och dra åt den första skruven hela vägen.

Använd snabbkopplingsfunktionen:

När fotplattan är fäst mot skorna skjuver du upp den svarta fotplattan på de två röda klämmorna och skjuver fotplattan framåt för att aktivera fjäderpistongen och låsa skorna på plats. För att lossa skorna drar du i den fjäderbelastade pistongen samtidigt som du trycker plattan bakåt mot barnets häl.

DOBBS 2.0 JUSTERBART STAG MED FJÄDERSPÄNNING

Modell SDCBMD 2.0 Liten och Reguljär

 

Användarinstruktioner:

 När barnets fot har korrigerats så förhindrar Dobbs Bar fotabduktionsskena ett återfall tack vare att foten hålls kvar i det korrigerade läget.

OBSERVERA: Använd aldrig skenan på en icke-korrigerad fot. Skenan korrigerar inte klumpfot, den upprätthåller endast korrigeringen som erhållits genom Ponseti-behandlingen (en metod som använder en rad seriegipsningar för att gradvis korrigera klumpfot).

Bruksanvisning:

Dobbs Bar ska användas 23 timmar per dygn under de första 3 månaderna och under natten och under vilostunder i 2-4 år.  Det är avgörande med skena för att bibehålla korrigeringen av klumpfot. Om skenan inte används enligt anvisningarna, så blir det med nästan 100 procents säkerhet ett återfall.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd aldrig Loctite eller något annat superlimsbaserat gänglås på skruvarna i Dobbs Bar. Superlimmet/Loctite reagerar med polykarbonatplasten och gör att plasten försvagas och går av.

Förberedelse av Dobbs Bar

Inställning av bredden:

Dobbs Bar ska ställas in så att bredden på staget är densamma som barnets axelbredd. Mät barnets axelbredd från utsidan på vänster axel till utsidan på höger axel. Justera längden på Dobbs Bar så att staglängden är densamma som måttet mellan axlarna från mitten av hälen på vänster fotplatta till mitten av hälen på höger fotplatta. Det är bättre att staget är något bredare än axelbredden snarare än att det är för smalt. Det är obekvämt för barnet om staglängden är för smal. Använd sexkantsnyckeln som medföljer i paketet, lossa på sexkantsskruvarna i mittklämman och skjuv stagen på bredden tills de matchar barnets axelbredd. När bredden är korrekt drar ni åt sexkantsskruvarna igen för att fästa stagen ordentligt på plats.

Inställning av den yttre rotationen:

Den påverkade foten eller klumpfoten ska ställas in på 60 graders yttre rotation, den opåverkade sidan ska ställas in på 30 graders yttre rotation.  För tvåsidig klumpfot ska båda fötterna ställas in på 60 grader.  Vinkeln på den yttre rotationen måste matcha graden på den yttre rotationen från den förra gipsningen.  Om läkaren till exempel endast kunde korrigera den påverkade foten till 50 grader så ska skenan också ställas in på 50 grader.  Lossa sexkantsnyckeln i mitten av den svarta svängarmen och rotera snabbklämman utåt tills markören på den svarta svängarmen är i linje med den korrekta gradinställningen på nederdelen av snabbklämman.  Dra åt sexkantsskruven för att låsa den önskade vinkeln på den yttre rotationen.

Inställning av spänningen på den aktiva fjädern: 

Dobbs logga ska vara riktad bort från dig.  Leta upp numren på baksidan av fjäderhöljet, det blir

den första justeringen.  Lossa på den bakre sexkantsskruven tills siffertavlan lossar (skruva inte loss den hela vägen, bara tillräckligt för att den gröna siffertavlan ska vrida sig).  Vrid den gröna siffertavlan tills rätt nummer syns med vit färg i inställningsskåran/-fönstret.  Dra åt skruven tills det tar stopp för att ställa in den bakre fjäderinställningen. Vrid på staget så att Dobbs-loggan är vänd mot dig.  Lossa på sexkantsskruven tills plasttänderna delar på sig.  Vrid de sågtandade svarta delarna tills den vita pricken är i linje med samma fjäderspänning på sifferraden som du har valt i den bakre inställningen.  Både den bakre sifferinställningen och den främre sifferinställningen behöver stå på samma nummer.  Dra åt den främre sexkantsskruven.  Upprepa stegen på stagets andra sida för att avsluta inställningen av den nya Dobbs Bar.

 

Montering av AFO:

När vinkeln är inställd för den yttre rotationen, så skjuver du in den svarta delen märkt ”PUSH” till fåran på nederdelen av AFO:en. Delen märkt ”PUSH” trycks upp och låser AFO:en på plats. För att ta av AFO:en trycker du bestämt på delen märkt ”PUSH” samtidigt som du drar bakåt på staget tills det glidit bort från fåran.

bottom of page